Xác định tọa độ lập trình CNC

0


Với sự trợ giúp của hệ thống tọa độ góc Trên, Trước, Trái và phương chiều được quy ước như hình vẽ 1, mọi điểm của vật thể được xác định giá trị một cách dễ dàng theo các trục X; Y; Z ngay cả khi chúng ta tịnh tiến gốc toạ độ đến một vị trí khác bất kỳ nhưng luôn phải theo nguyên tắc là: Gốc tọa độ của chi tiết gia công do người dùng định nghĩa trên máy phải trùng với gốc tọa độ của chương trình NC.

Hệ thống gốc tọa độ góc trên, trước, trái

Ví dụ:

P1 X = 30 Y = 20 Z = 0

P2 X = 30 Y = 0  Z = -10

Mô tả nguyên tắc bàn tay phải để xác định chiều dương của các trục trên máy phay

 

# Xem thêm tài liệu học lạp trình CNC đầy đủ miễn phí:  Tại đây


Leave A Reply

Your email address will not be published.