Hướng Dẫn

Trang này sẽ tập hợp những bài hướng dẫn nhỏ để bạn có thể tham gia và sử dụng blog này môt cách tốt hơn. Một số hướng dẫn cơ bản bao gồm

Hướng dẫn đăng kí nhận tin mới của blog qua email

Hướng dẫn tạo avatar dùng trong blog WordPress

Hướng dẫn download từ các host free

Hướng dẫn trình bày bài viết chuẩn trên WordPress

Tiếp tục cập nhật – bổ xung các hướng dẫn tiếp theo