Gõ gõ vài chữ, để nhớ cuối năm

0


Vài năm rồi không còn đụng đến cái quán này, quên cả cách dùng, cái core update hết lần này đến lần khác, giờ nhìn còn chả nhận ra, đúng là thời gian, gì cũng thay đổi.

Tựu nhiên mất định hướng… Chẳng biết mình đang sống như thế nào nữa. Cuộc sống cơm áo kéo từ năm này sang năm khác không cho mình dừng lại mà nhìn, bỗng dưng dừng lại một cái thấy mình chơi vơi, nếu một ngày được thảnh thơi, mình cũng chẳng biết làm gì để nó trôi qua hết, ngoài cái máy tính, điện thoại ta chẳng còn gì để tồn tại thì phải.

Định kiếm cái ảnh để up thì nhớ vừa bán máy ảnh, vừa tiếc vừa buồn, giữ thì phủi bụi theo thời gian vì không bao giờ được cầm đến. Lục lại Flick, bức ảnh cuối cùng chụp cỏ cây cũng đã 3 năm… Haizz

Ôi, mình nhớ quá, nhớ cái thời quán nhộn nhịp, nhớ bạn cũ, nhớ những câu chuyện xưa.

Giờ làm sao tìm lại?


Leave A Reply

Your email address will not be published.