Thiết lập gia công phay tiện trên Creo 3.0

0


Do bên trong phần mềm CREO có rất nhiều chương trình khác nhau nên ta cần phải chọn chương trình manufacturing  NC assembly

 

Sau khi chọn chương trình thì giao diện của phần mềm như sau:

 

Giao diện thanh tùy chọn

 

Giao diện các thanh công cụ cần thiết cho mô phỏng

 

Thanh điều chỉnh góc quay và phóng to thu nhỏ của chi tiết mô phỏng

 

Các lệnh chủ yếu để mô phỏng gia công chi tiết.

 • Reference model: lệnh nhập mô hình tham chiếu.
 • Workpiece: tạo kịch thước phôi từ mồ hình đã có.
 • Work center: trung tâm gia công
 • operation: lệnh tạo chương trình từ trung tâm gia công và bắt đầu tiến hành mô phỏng

 

Từ work center ta có thể chọn các loại gia công cơ như:

 • Mill: gia công phay
 • .Lathe: gia công tiện.
 • Mill turn: gồm 2 loại gia công tiện và phay
 • Wire EDM : là lệnh mô phỏng máy cắt dây
 • User defined : chọn loại trung tâm gia công từ file đã được lưu lại vào máy

 

khi chọn operation sẽ hiện ra một bảng để chọn trung tâm làm việctọa độ của chi tiết.

 • Cutting tool    là chọn dụng cụ cắt cho trung tâm làm việc. ( Tùy vào trung tâm làm việc là phay hay tiện mà ta có thể chọn dụng cụ cắt là dao tiện hay là dao phay )
 • Mill window :là lệnh tạo biên dạng, tọa độ chuyển động của dụng cụ cắt, tuy nhiên không cần tạo lệnh mill window cho một số trường hợp như phay phá thô bề mặt
 • Turn profile : là lệnh tạo tọa độ chuyển động cho công cụ cắt,tuy nhiên cũng không cần tạo lệnh turn profile cho một số trường hợp.

 • Turning : là các dạng gia công theo đường sin và tiện mặt của chi tiết.
  • area turning: tiện tổng quát.
  • goove turning: tiện rãnh.
  • Thread turning: tiện ren
  • profile turning: tiện theo biên dạng profile
 • Holemaking cycles: là các dạng tiện, tạo lỗ hay khoan mặt đầu trên máy tiện.

 

 • MILLING: là các dạng phay theo bề mặt và cạnh bên.
  • Roughing: dạng phay tổng quát có thể phay mọi mặt.
  • Face: là dạng phay thô mặt sau khi đúc
 • Holemaking cycles: là dạng dùng máy phay để khoan lỗ ,taro.
  • standard: là dạng khoan tiêu chuẩn.

 

Sau khi mô phỏng xong ta có thể nhấn vào hình cắp kính để xem đường chạy của dao màu cam.

 

Trong quá trình chạy thử ở môi trường gia công CAM một cửa sổ hiện ra cho ta điều chỉnh các thông số chạy nhanh hay chậm đễ dễ quan sát.

 

Sau khi chạy thử ta có thể tiến hành xuất code và điều chỉnh cho máy chạy thât.


Leave A Reply

Your email address will not be published.