Browsing Category

Thảo nguyên của Gió

Nơi Gió dừng chân, nơi Gió hát riêng khúc ca bình yên tháng Mười

Linh tinh

Muốn viết một cái gì đó, nhưng lại chẳng biết viết cái quái gì :D Kể ra bỏ hoang blog một thời gian rồi tự nhiên quay lại quăng một cái bài viết chẳng đâu vào đâu như thế này thì cũng thật có lỗi thật nhỉ?  :P Nhưng mà đang tù mù quá,…
Read More...