Browsing Category

Lãng đãng

Nơi hắn lưu lại những phút lãng đãng vô tình gặp đâu đó trên cái thế giới web bao la này…

Trải chiếu ngắm trăng

"Một khoảng sân nhỏ, mảnh chiếu con con, giữa đô thị phồn vinh đèn sáng trưng trưng. Lấy đâu ra trăng? Chẳng hiểu là do mắt 2 cụ kèm nhèm, hay là tâm hồn người già nó thế, rời thôn quê lâu rồi ra phố thị vẫn thấy bóng đa nơi đáy mắt, vẫn…
Read More...

Chuyện của tháng Mười

Không cứ phải đợi đến khi tấm rèm mưa lạnh buốt rủ mình qua ô cửa sắt xám, cô mới ý thức rằng được tháng Mười sang phả thêm những làn hơi giá vào thu. Và không cứ phải đợi đến khi anh gửi dòng tin nhắn: ‘Nhớ đóng cửa lại trước khi mình ướt…
Read More...